NCCN在中国   关于NCCN

美国国家综合癌症网络(NCCN®)是由23个居世界领导地位的美国知名癌症中心所组成的一个非营利联盟组织。其宗旨在于全心致力对癌症病患医疗管理品质及效率的提升。透过成员机构中临床人才的专业知识及领导能力, NCCN发展出之临床资源提供给医疗保健系统决策者极具价值之重要资讯。


隐私权政策  |   法律声明  |   网站地图

2013 美国国家综合癌症网络 版权所有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国 US

免费注册

NCCN美国成员机构介绍